MŪSU SKOLĒNI IEGŪST JAUNAS ZINĀŠANAS IKT JOMĀ


Š.g. no oktobra līdz novembrim 10 mūsu skolas skolēni piedalījās bezmaksas apmācībā, lai iegūtu jaunas zināšanas IKT jomā. Apmācības notika projekta “Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam” ietvaros, ko īsteno LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešos prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes digitālajām profesijām.

Latgalē apmācības projekta ietvaros īstenos mācību centrs "LatInSoft". Apmācības notika otrajā dienas pusē, pēc skolas nodarbību laika.

Skolēni piedalījās apmācībā vienā no īsām, bet aizraujošām programmām:

  • "Datorspēļu izstrādātājs" (20 stundas), kur skolēni varēja attīstīt prasmes datorspēļu programmēšanā, radošo domāšanu un iztēli;
  • "Multimediju satura veidotājs" (16 stundas), kur skolēniem bija iespēja iemācīties veidot videofilmas un publicēt tās sociālajos medijos, kā arī attīstīt radošās digitālās prasmes.

Programmā "Datorspēļu izstrādātājs" piedalījās Artis Januškevičs, German Petrovich (7.a klase), Lorens Dubins, Vjačeslavs Mediks (7.b klase), Edvīns Krams (8.b klase), Ņikita Fjodorovs (10.a klase).

Programmā "Multimediju satura veidotājs" piedalījās Stivens Dovgans (6.a klase), Nikita Semjonovs, Anastasija Zakrevska (7.a klase), Patricija Šmite (7.b klase).

Apmācības beidzot, visiem skolēniem ir iespēja izmēģināt savas spējas, izstrādājot savu digitālo projektu, kā arī pēc apmācībām katrs no jauniešiem dalās pieredzē, prezentējot savu darbu vēl 4 jauniešiem.