1.VIETA KONKURSĀ "DAUDZVEIDĪGĀ LATVIJA"

Š.g. 16.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK sadarbībā ar skolotāju S.Radionovu (Matemātikas skolotāju MK), direktora vietnieku IT jautājumos V.Sučikeju un pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju I.Bohāni rīkoja viktorīnu “Daudzveidīgā Latvija” Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. 

Viktorīna Centra vidusskolā notika jau piekto gadu, tāpēc šoreiz uzdevumos tika iekļauti jautājumi arī no iepriekšējo gadu tēmām par nozīmīgiem notikumiem un personībām Latvijas mūzikas dzīvē, literatūrā, zinātnē, tehnoloģijās, sportā, kā arī izcilākajiem Latvijas dabas objektiem. Viktorīnas uzdevums ir veicināt jauniešu interesi par Latviju, sniegt izzinošus faktus, kā arī stiprināt piederības izjūtu savai zemei. Šogad viktorīnā piedalījās komandas no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 9., 13., 16. un 17.vidusskolas, PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”.

Noslēgumā tika prezentēts mājasdarbs “Daudzveidīgs sveiciens…”, kurā visi dalībnieki apsveica viens otru Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā un novēlēja mūsu valstij labklājību un uzplaukumu. Viktorīnā vislabāk veicās Daugavpils 9.vidusskolas komandai, taču ļoti atzinīgi jāvērtē arī citu dalībnieku sniegums, jo jaunieši parādīja, ka pazīst savu zemi un ir informēti par būtiskākajiem notikumiem valsts un tautas dzīvē.

Paldies skolēniem un skolotājai I.Sardiko!