IEPAZĪŠANĀS AR PAŠVALDĪBAS POLICISTA PROFESIJU

4.klašu skolēni 15. un 22.novembrī piedalījās mācību ekskursijās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā.

Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni speciālisti atgādināja skolēniem kārtības noteikumus skolā, ģimenē, pilsētā un valstī, izstāstīja pašvaldības policista darba būtību, nosauca nepieciešamas kompetences darbam policijā, pievēršot bērnu uzmanību mācību un fiziskās aktivitātes svarīgumam.

 Skolēnus arī iepazīstināja ar dažādu nodaļu darbinieku amata īpašībām, nodemonstrēja un aprakstīja speciālo aprīkojumu, kas palīdz policistam ikdienas darbā. Bērni apskatīja Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas telpas, ieraudzīja, kādos apstākļos strādā policisti. Interesanti bija arī uzzināt pašvaldības policijas ēkas vēsturi - skolēni pat sajuta tās īpašu gaisotni.

Runājot par karjeras iespējām pašvaldības policijā, Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni speciālisti pasvītroja, ka biogrāfijai ir milzīga loma – cilvēks, kurš bērnībā izdarīja kādu pārkāpumu, vēlāk nevarēs strādāt policijā. Tas mudināja skolēnus aizdomāties par to, ka negatīvai rīcībai ir negatīvas sekas, pat tad, kad pati rīcība jau sen ir aizmirsta. Un otrādi – ja skolēns būs centīgs mācībās, izpalīdzīgs ģimenē, aktīvs sportā un vienmēr atbildīgs, viņam ir daudz iespēju nākotnē strādāt tajā profesijā, kas viņu patiešām interesē.

Sagatavoja:
pedagogi karjeras konsultanti
Ludmila Kondrašova-Lutinska un Natālija Zabarovska