VIESI NO FRANCIJAS MŪSU SKOLĀ

2017.gada 17.oktobrī Daugavpils 9.vidusskolu apmeklēja Francija Instituta direktora vietniece un atašejs franču valodas un izglītības jautājumos Félicie Leurent, starpnozaru projektu koordinatore Sandra Urtāne un vieslektors, kas 2017.-2018.mācību gadā strādās Daugavpils Universitātē, lai kopā ar Daugavpils pilsētas izglitības pārvaldes metodiķi Mariju Žilinsku, 9.vidusskolas direktoru Arturu Fedotovu un franču valodas skolotāju Ludmilu Čirksti apspriestu jautājumus par franču valodas apguvi Daugavpilī, skolēnu motivēšanu, mācību procesu un materiāliem un par sadarbību.

2017.gada 26.un 27.oktobrī franču valodas skolotāja apmeklēja 25.franču valodas skolotāju semināru, kas bija organizēts Rīgas franču licejā un Francijas vēstniecībā. Semināra gaitā skolotāji no dažādām Latvijas pilsētām un vieslektori no Francijas runāja par jauno izglītības satura modeli, par franču valodas saistību ar citām mācību jomām un par sadarbību ar koleģiem visā pasaulē.

Semināra laikā arī tika prezentēts 10.klases skolnieka D.Rybina projekts. Viņa interaktīva spēle, kurā viņš savienoja un salīdzināja Daugavpils un Parīzes arhitektūru, un saņēma 1.vietu pilsētas konkursā Eiropas valodu dienu rāmjos, ļoti patika auditorijai. Vieslektori no Francijas pat pamēģināja paspēlēt, un kolēģi no Rīgas gribēja to dabūt, lai pievienotu saviem mācību māteriāliem.

Materiālu sagatavoja:
Ludmila Čirkste