MUZEJA APMEKLĒJUMS

19.oktobrī 1.a klases skolēni apmeklēja izstādi "Pie tējas patvāra", kuras norises vieta - Daugavpils novadpētniecības muzejs. 

Skolēni uzzināja daudz interesanta. Tika novadītas spēles, piedavātas mīklas un viktorīnas. Kā arī uzzināja par tējas dzeršanas tradīcijām.