VALSTS POLICIJAS FOTOKONKURSS

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde 1.jūnijā izsludināja fotokonkursu “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi”. Mūsu skolas 4.a klases skolnieks Vitauts Čibels-Makarevičs piedalījās valsts policijas reģiona pārvaldes organizētā fotokonkursā un saņēma pateicības rakstu un atstarotāju. Apsveicam!

Fotokonkursa mērķis bija aicināt skolēnus pozitīvi un droši pavadīt vasaru: iesaistīties sportiskās, radošās un lietderīgās aktivitātēs, palīdzēt līdzcilvēkiem, rūpēties par mūsu apkārtējo vidi, aizdomāties par savstarpējo toleranci un drošības noteikumu ievērošanas svarīgumu. Fotogrāfijās attēlotajam vajadzēja rādīt citiem jauniešiem piemēru un iedvesmot pozitīvām aktivitātēm.