SKOLAS PADOMES SĒDE

18.10.2017. mūsu skolā notika skolas padomes sēde, kurā piedalījās vecāku, skolotāju un skolēnu pārstāvji. Tika apstiprināts 2017./2018.m.g. skolas darba plāns un apspriesti citi ar skolas darbu saistītie jautājumi. Šajā sēdē tika ievēlēta arī jaunā skolas padomes priekšsēdētāja. Par to kļuva Nadežda Mazane.