LEPOJAMIES!

6.b klases skolnieks Artjoms Karols kļuva par vienu no 40 konkursa "Lidice" finālistiem, kura darbi tika izvirzīti uz Čehiju (no Daugavpils 2 jaunie mākslinieki). 28.09.17. Artjoms tika apbalvots Rīgas domē. Prieks par jauno mākslinieku!