PAŠVALDĪBAS POLICIJA CIEMOS PIE MŪSU PIRMKLASNIEKIEM

2.oktobrī pie mūsu 1.a un 1.b klases skolēniem ciemos bija atnācis Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektors A.Davidovs

Viņš atgādināja bērniem par drošības jautājumiem un ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Dāvanā bērni saņēma atstarotājus un grāmatzīmi!

Mīļš paldies mūsu policijai par ciešu sadarbību!

Sadatavoja:
sociālais pedagogs N.Zabarovska