ADAPTĀCIJAS NEDĒĻA 2017./2018.m.g.


Tradicionāli mācību gada sakumā skolā tika novadīta  „Adaptācijas nedēļa 2017”.

Adaptācija - sevī ietver:

 • adekvātu apkārtējās vides un sevis paša uztveri;
 • pozitīvas saskarsmes veidošanu ar apkārtējiem;
 • spēju strādāt, atpūsties un mācīties;
 • spēju izmainīt savu uzvedību atbilstoši apkārtējo gaidām.

Katrai vecuma grupai ir specifiski uzdevumi, kas jāsasniedz adaptācijas periodā.

Adaptācijas periodā mūsu kolektīva darbības mērķi bija:

 • klases atkal apvienošanu pēc vasaras brīvlaika;
 • vasaras iespaidu izrunāšanu;
 • psiholoģiskā sasprindzinājuma pārvarēšanu;
 • labvēlīgas atmosfēras radīšanu klasē;
 • grupas apziņas apjēgšanu;
 • skolēnu savstarpējās sadarbības veidošanu;
 • skolēnu vēlmju noskaidrošanu.

Mērķus sasniedzam īstenojot dažādas aktivitātes:

 • Veselības diena 1.-4. klasem,
 • Veselības diena 5.-12. klasēm,
 • fotogrāfiju izstāde „Ieraugi sevi Latvija un pasaulē”,
 • tikšanās ar skolas atbalsta komandu,
 • klases stundas,
 • sākumskolas skolēnu zīmējumu izstāde „Sveika, Skola!”

Sirsnīgs paldies visai skolas saimei par ieguldījumu adaptācijas procesā! 
Lai ražīgs un laimīgs mums visiem mācību gads!

Sagatavoja:
izglītības psihologe J.Podmišaņina