DROŠS CEĻS UZ SKOLU

Adaptācijas nedēļā pie pirmklasniekiem viesojās Valsts policijas Kārtības nodaļas  inspektori I.Snarska un A.Proščenko kopā ar palīgiem Runci Rūdi un Bebru Bruno.

Ciemiņi pastāstīja mazajiem skolēniem par ceļu satiksmes noteikumiem, personu drošību, kā arī par savas rīcības atbildību. Bērni aktīvi iesaistījās sarunā un atbildēja uz jautājumiem. Pirmklasniekiem bija iespēja sadraudzēties ar Runci Rūdi un Bebru Bruno, nofotogrāfēties un saņemt nelielu dāvanu - grāmatiņu, kuru varēs izmantot arī mācību stundās.

Sagatavoja:
sociālais pedagogs N. Zabarovska