LABESTĪBAS KAPSULA NĀK KLAJĀ!

Steidzamies informēt, ka pirmais Starptautiskā projekta “Labestības kapsula” posms ir noslēdzies, nākot klajā tāda paša nosaukuma pasaku krājumam, izrādot lugu “Piedzīvojumi Stropu mežā”, ko iestudēja un notēloja 5.a klases skolēni bērnu namā patversmē “Priedīte”, un veidojot Teletiltu ar visiem Projekta dalībniekiem.

Katra skola, kas piedalījās projekta īstenošanā, saņems pasaku krājumu un pateicību pa pastu, bet Jūs varat iepazīties ar to elektroniskajā variantā šeit > > > (projekta grāmata)

Projektu gaida liela nākotne. Tas ir spēris savus pirmos soļus droši un sekmīgi. Piebiedrojieties tam nākamajā gadā!

Lūk, daži noslēguma pasākumu momenti…