EKSKURSIJA UZ DU „DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU KORPUSA” LABORATORIJĀM


Projektu nedēļas laikā 8.a klases skolēni apmeklēja DU “Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta” zinātniskās laboratorijas, lai iepazītos ar to, kā notiek pētnieciskais darbs īstās zinātniskajās laboratorijās. 

DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieki regulāri organizē lekciju ciklus, nometnes u.c. aktivitātes, ar mērķi izglītot skolēnus par dabā notiekošajiem procesiem, fizikālajām parādībām, bioloģisko daudzveidību, jaunākajām tehnoloģijām dabaszinātnēs u.c. tēmām.

8.a klase varēja  iejusties studentu dzīvē. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar DU „Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa” telpām, kur izvietotas ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas, molekulārās bioloģijas, ģenētikas un citas mācību laboratorijas, kā arī semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam personālam. Telpas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības korpusiem Latvijā.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Informāciju sagatavoja: 
skolotājs karjeras konsultants 
N.Zabarovska