PROFESIJAS CAURI GADSIMTIEM


23.05.2017., 25.05.2017.  un  29.05.2017.  - Daugavpils 9.vidusskolas 4a., 4b. un 4c.klases  karjeras atbalsta pasākumu ietvaros un 6.a klase pojektu nedēļas laikā apmeklēja DNMM muzejpedagoģisko programmu: „Profesijas cauri gadsimtiem”.

Programmas laikā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām izzudušām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā, ar profesijām, kuras laika gaitā transformējušās. Programmas laikā tika demonstrēti priekšmeti no muzeja krājuma, kurus izmantojuši dažādu profesiju pārstāvji – svari, mucas, ormaņu rati, komutators, rakstāmmašīna, vecās fotogrāfijas utt. Kopumā skolēniem ļoti patika muzeja apmeklējums. Pasākums izraisīja pozitīvas emocijas un interesi. Bērni ar prieku vēroja interaktīvo programmu, kuras beigu daļā izpildīja arī patstāvīgo pārbaudes darbu. Skolēni un skolotāji izteica pateicību muzeja darbiniekiem par redzētām demonstrācijām un stāstījumu saistītu ar izzudušām profesijām mūsu pilsētā.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas
pedagogs – karjeras konsultants 1.-4.kl. Natālija Kudiņa
un pedagogs – karjeras konsultants 5.-9.kl. Natālija Zabarovska