NAKTS SKOLĀ, LAI IZZINĀTU, PIEREDZĒTU UN RĪKOTOS!

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES.
Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts

“EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration end empowerment Project”
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu

Daugavpils 9.vidusskolas pasākums
„Nakts skolā, lai izzinātu, pieredzētu un rīkotos!”

2017.gada 28.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolas telpās tikās skolas aktīvākie skolēni un skolotāji, lai visas nakts garumā lietderīgi pavadītu laiku, veicot dažādus uzdevumus, meklējot nākamos līderus, darot labus darbus, uzzinot vairāk par skolu, Daugavpili un Latviju u.t.t..  Pasākumā drīkstēja piedalīties 8.-12.klašu skolēni. Mums, pasākuma organizatoriem, bija liels prieks par lielo skolēnu atsaucību. Kopumā nakti skolā pavadīja apmēram 70 skolēni.

Vakars sākās ar iepazīšanos, kuras laikā skolēniem bija iespēja sadraudzēties ar citu klašu audzēkņiem. Par visinteresantāko nakts daļu skolēni atzina kvestu „Izzini sevi Latvijā, Daugavpilī un skolā!”, kura laikā vajadzēja skolas mājaslapā meklēt faktu kļūdas, QR kodos meklēt Latvijā populārus cilvēkus, meklēt informāciju par skolas vēsturi, risināt rēbusus, kuros apslēpti Latvijas pilsētu nosaukumi u.c..

Nākamajā aktīvā darba daļā  Latgales reģiona pārstāve Latvijas profesionālo psihologu asociācijas skolas psihologu komitejā Jeļena Podmišaņina skolēniem piedāvāja aktivitātes, kas bija saistītas ar komandas darba un līderības prasmju attīstīšanu. Komandām bija jāveido plakāti, pēc tam grupas līderim bija jāprezentē savs veikums, visdažādākajos veidos piesaistot sev uzmanību. Visjautrākā līderības treniņu daļa izrādījās līdera kā lokomotīves aktivitāte, kuras laikā skolēni saprata, ka kāda lokomotīve, tāds arī brauciens. Visgrūtākā uz azartiskākā aktivitāte izrādījās visaugstākā torņa uzcelšana ar nelielu līmlentes gabaliņu un avīzi. Torņa celšanas laikā  nedrīkstēja sarunāties, tāpēc kopīgā komandas stratēģija bija jāizstrādā pirms darba.

Diemžēl sliktā laika dēļ izpalika kopienas stāsti pie ugunskura, bet tā vietā varējām dalīties savos iespaidos skolas ēdnīcā. Arī sportiskajās aktivitātēs uzsvars bija uz komandas darbu. Spēlējot volejbolu, pretinieki nevarēja redzēt viens otru, tāpēc bija jācenšas sadarboties tā, lai tiktu zaudēts pēc iespējas mazāk punktu.

Nakts laikā arī kopīgi piedalījāmies aktivitātē „Ievij savu stāstu!”, kuru vadīja Daugavpils 9.vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieces Aleksandra Misļina un Beāte Sivko (6.b). Darba laikā skolēni strādāja makramē tehnikā un patversmes bērniem izgatavoja nelielas piemiņas veltes ar saviem novēlējumiem.

Nakts noslēgumā pasākuma organizatoriem, projekta „Izzināt. Pieredzēt, Rīkoties.” Komandai un skolēnu līdzpārvaldei, bija liels prieks lasīt pozitīvās skolēnu atsauksmes. Visbiežāk tika minēts tas, ka šāds pasākums ir jāatkārto vēlreiz, tādēļ visu vārdā vēlamie izteikt pateicību Izglītības attīstības centram un Britu padomei Latvijā par atbalstu!


Video no pasākuma: https://youtu.be/tPfoMHUcuyg


 Atsauksmes par pasākumu iz izvērtējumu lapām:

 • Es uzzināju daudz ko par skolu un par Latvijas slavenībām;
 • Bija iespēja uzzināt, cik labi mēs strādājam grupās;
 • Man patika strādāt grupās ar citu klašu skolēniem;
 • Man patika neparastie uzdevumi, draudzīgā noskaņa un tas, kā bija organizēts pasākums;
 • Pasākums apvienoja klases un saliedēja kolektīvu, pasākuma laikā bija patīkama atmosfēra;
 • Visi kā viena ģimene;
 • Ļoti patika piedalīties šajā pasākumā. Vēlētos, lai tie notiktu biežāk;
 • Tā bija laba iespēja iegūt pieredzi un zināšanas neformālos apstākļos;
 • Es vēlētos pateikt ‘paldies’, jo šo nakti es atcerēšos ilgi!;
 • Es uzzināju daudz jauna, piemēram, kā var šifrēt pilsētu nosaukumus un iepazinu Latvijā populārus cilvēkus;
 • Man patika skolēnu un skolotāju aktivitāte;


Sagatavoja A.Jurģīte, Daugavpils 9.vidusskola.