IZSTADE "MANA NĀKOTNES PROFESIJA 2017"


09.maijā Daugavpils 9.vidusskolā tika atklāta bērnu zīmējumu izstāde veltīta profesijas izvēlei ar nosaukumu „Mana nākotnes profesija 2017”. Skolēni no 1.-4.klasei attēloja darbus, kuros atainoja savu sapņu profesiju.

Savos darbos bērni ar krāsu palīdzību parādīja savas spilgtas emocijas, saistībā ar savu nākotnes profesijas izvēli. Bērni zīmēja savu sapņu profesiju ar lielu interesi, centību, aizrautību, ieliekot savos darbos sirdi. Gandrīz visi zināja par ko viņi gribētu kļūt nākotnē. Tas ir ļoti pozitīvs moments, tātad bērni tic sev un saviem spkiem, kas viennozīmīgi rada pozitīvus apstākļus talantīgās pāāudzes veidošanai. Radošais process aizrāva visus un tas ir redzams bērnu kreatīvos un daudzvedīgos darbiņos. Tehnikas tika izmantotas dažādas gan vaska krītiņi, gan krāsainie zīmuļi, flomasteri u.c. Vispopulārāka tehnika, tomēr bija krāsainie zīmuļi ar tiem bērni veidoja darbus labprātāk. Varu secināt, ka bērni aug mērķtiecīgi, pozitīvi noskaņoti, ļoti daudzveidīgi un vispusīgi attīstīti.Mūs nākotnē sagaida spilgtas, aktīvas un talantīgas personības. Izstāde būs apskatāma no 09.05.17. – 22.05.17.

Informāciju sagatavoja
pedagogs – karjeras konsultants
Natālija Kudiņa