SEMINĀRS "KARJERAS IESPĒJAS MEDICĪNAS NOZARĒ"


2017.gada 26.aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā tika aizvadītas "Karjeras dienas". Šo pasākumu apmeklēja vairāki desmiti skolēnu no visas Latgales, kuri nākotnē plāno kļūt par ārstiem, medmāsām un ārstu palīgiem. Pasākumā aktīvi piedalījās arī mūsu skolas 10.klases un 8.klases ieinteresēti skolēni. Praktisko nodarbību laikā jaunieši uzzināja par grūtībām, ar kurām nākas saskarties šo profesiju pārstāvjiem.

Sagatavoja:
pedagogs - karjeras konsultants
J.Podmišaņina