SVĒTKI


1.maijs
- Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Pirms 97 gadiem - 1920.gada 1.maijā uz savu pirmo sēdi sanāca pirmais Latvijas tautas vēlētais parlaments - Satversmes Sapulce.

4. maijs — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma "Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu".

Šī gada 4.maijā plkst. 12:00 Vienības laukumā notiks koncerts „Tu un es uz šīs mazās pasaules”. 

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un godinot valsts simtgadi, koncertā kopīgā dziesmā un dejā vienosies bērnu kori, vokālie un folkloras ansambļi un deju kolektīvi.