RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTES LEKCIJAS – MEISTARKLASES

      
Š.g. 20.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolā notika pasākums “Rīgas Tehniskā universitātes lekcijas - meistarklases” pilsētas skolu 10.-12.klašu skolēniem ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

RTU ir moderna, prestiža un inovatīva augstākās tehniskās izglītības iestāde, kurā sagatavo topošos inženierus tādās nozarēs kā IT, ķīmija, būvniecība, enerģētika un pat apģērbu modelēšana, ekonomika vai tulkošana.

Studijas RTU jaunieši var sākt pēc vidusskolas, taču iepazīt savu nākamo Alma Mater ir iespēja, vēl esot pamatskolas un vidusskolas solā.

Pasākumā piedalījās mūsu skolas 11. un 12 klases  ieinteresēti skolēni.

Sagatavoja:
pedagogs – karjeras konsultants, J.Podmišaņina