eTwinning PROJEKTS


No 6.līdz 9.aprīlim Rīgā satikās skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Kipras, Slovākijas, Ungārijas un Portugāles, lai kopīgi apgūtu jaunas metodes un IKT rīkus starppriekšmetu sadarbībai. Smelies projekta idejas! No Daugavpils 9.vidusskolas  seminārā piedalījās izglītības psiholoģe J.Podmišaņina.

Pirmo dienu dalībnieki pavadīja, iepazīstot viens otru, kā arī diskutējot par starppriekšmetu saiknes nepieciešamību un iespējām. Otrā diena pagāja spraigā tehnoloģiju gaisotnē. Skolotāji, izmantojot google maps, veidoja dažādu slāņu digitālās kartes un ar Tinkercad tiešsaistes rīka palīdzību veidoja 3D modeļus. Iegūtās zināšanas varēs izmantot gan savā mācību priekšmetā, gan arī vēlāk, veidojot sadarbības projektus.

Projektu metodi trešajā, noslēguma dienā dalībnieki apguva klusējot ceļot papīra torņus, pirms tam grupās vienojoties par veicamajiem darbiem un sadalot pienākumus. Tāpat skolotāji iepazina eTwinning vidi un, ņemot vērā iegūtās metodes un prasmes, plānoja starptautiskus sadarbības projektus. Tēmas tiem bija visdažādākās – vides aizsardzības problēmas Latvijā, Portugālē un Turcijā, pusaudžu problēmu risināšana, digitālo ceļošanas karšu veidošana, valodu apgūšana un blogošana. 

Kaut arī darba ritms bija spraigs un nogurdinošs  varam secināt, ka mācības  ir iedvesmojušas savā mācību darbā izmantot jaunas metodes un jaunus rīkus, kā arī iedrošina sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem arī savā skolā un Eiropā. 

Sagatavoja: 
Jeļena Podmišaņina