PIE MUMS CIEMOJĀS DATORIKAS ROBOTI

Š.g. 11.aprīlī Daugavpils 9. vidusskolā notika praktiskais mācību seminārs 7.-11.klašu skolēniem “LEGO roboti. Programmēšana Mindstorms vidē ir veiksmīgas karjeras sastāvdaļa” informātikas un karjeras izvēles jomās. Pasākuma laikā mūsu skolēniem bija iespēja ne tikai iepazīties ar LEGO robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem, bet viņi arī varēja justies īsta programmētāja lomā un praktiski izmēģināt vienkāršus robotu programmēšanas paņēmienus.

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

Prezentācijas robotikā:
      > > > (LAT)
      > > > (RUS)

Seminārs notika starptautisko projekta "Programmēšanas prasmju attīstīšana jauniešiem robotikā" ietvaros.

Semināra mērķis:

Veicināt patstāvīgas, radošas, intelektuāli bagātas personības veidošanos un attīstību, kas prot izpaust savas domas tehniskajā jaunradē, orientējas tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzinās iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē. 

Semināra uzdevumi:

  • Attīstīt intereses un spējas, tehniskās jaunrades dotības, konstruktīvu domāšanu.
  • Iepazīstināt ar robotikas pamatiem.
  • Iepazīstināt ar LEGO robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem.
  • Praktiski izmēģināt vienkāršus robotu konstruēšanas un programmēšanas paņēmienus.
  • Apgūt prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties savstarpēji komandā, konstruējot un programmējot robotus.

Semināra vadītāji: Larisa Gornostajeva, PIKC „Daugavpils tehnikums” informātikas skolotāja, Jevgenijs Juhno, PIKC „Daugavpils tehnikums” datoru sistēmu tehniķis.

Semināra organizētāji: Jeļena Podmišanina, Daugavpils 9.vidusskolas pedagogs-karjeras konsultante, Natālija Dzjumane, Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās seminārā!