SASNIEGUMI KONKURSĀ "LATVIJAS TOŅI UN PUSTOŅI"

Esam gandarīti, ka mūsu skolas skolēni pilsētas vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" ir ieguvuši godalgotas vietas:

  • 1. vieta  Jeļizaveta Jerohina.
  • 2.vieta  Nadežda Zakrevska, Viktorija Kozela, Elīza Malinovska, Aleksandra Visočina, 
  • 3.vieta  Snežana Bogdanoviča, Angelina Urbanoviča, Samanta Orlovska.

Liela pateicība viņu skolotājām Annai Mekšai un Tatjanai Romaļskai!