ZEMES STUNDA

Aicinām jūs piedalīties akcijas “Zemes stunda” norisē un 25.martā no plkst. 20:30 līdz plkst. 21:30 izslēgt apgaismojamu!

Pasaules Dabas Fonds jau vairākus gadus martā organizē akciju “Zemes stunda”, kuras mērķis ir pievērst uzmanību vides problēmām. Akcijas laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas tiek aicinātas izslēgt apgaismojumu vienas stundas garumā, tādejādi aicinot mainīt rīcību un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas un resursu taupīšanu un veidotu videi pilsētas un novados. Daugavpils pašvaldība ik gadu ir atbalstījusi Pasaules dabas fonda organizēto akciju. Šogad akcija notiks 25.martā.