PORTĀLA UZDEVUMI.LV IEKĻAUŠANA MĀCĪBU PROCESĀ


Jau trešo gadu Daugavpils 9. vidusskola ieņem 1.vietu skolu reitingā - Daugavpils skolu starpā, kas izmanto izglītības portāla UZDEVUMI.LV iespējas. Ar katru mēnesi palielinās mūsu skolas skolotāju un skolēnu daudzums, kuri izmanto portālu. Aktivitātes notiek Daugavpils 9.vidusskolas darbības prioritātes 2016./2017. mācību gadam īstenošanas ietvaros izglītības pamatjomā "Resursi" – "Portāls UZDEVUMI.LV kā ikdienas mācību procesa sastāvdaļa 9. un 12. klasēs".

Portāls UZDEVUMI.LV palīdz ne vien sarežģītu skolas uzdevumu risināšanā skolēniem, bet arī atvieglos mācību procesu skolotājiem un vecākiem.

Portāla UZDEVUMI.LV iespējas   >  >  >  (PDF)

Pakalpojuma statuss "PROF pieslēgums" ļauj ne tikai risināt uzdevumus, bet arī redzēt pareizas atbildes un risinājuma soļus. Parasti vienas licences vērtība ir 30 eiro – vienai personai uz 365 dienām.

2015.gada martā Daugavpils pilsētas skolu 9. un 12. klašu skolēni saņēma brīnišķīgu dāvanu no Daugavpils pilsētas pašvaldības – bezmaksas licences pakalpojuma statusam "PROF pieslēgums" portālā UZDEVUMI.LV. 2015.gada martā Daugavpils 9.vidusskola saņēma 77 licences pakalpojuma statusam "PROF pieslēgums". 2015./2016. mācību gadā bezmaksas licences no mūsu pašvaldības varēja saņemt ne tikai skolēni, bet arī 13 mūsu skolas skolotāji. 2016.gadā Daugavpils Pilsētas Dome samazināja finansējuma summu portāla izmantošanai. Tomēr mūsu skola saņēma uz 20 licencēm vairāk - sakarā ar portāla lietotāju lielu aktivitāti! Arī 2017.gada martā mūsu skola saņēma uz 8 licencēm vairāk, nekā 2016.gadā! Mūsu skolas izsaka pateicību par sadarbību un atbalstu Daugavpils Pilsētas Domei un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, ka arī personīgi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju MA vadītājai, izglītības metodiķei Jeļenai Azarevičai – par atbalstu un palīdzību apmācības semināru novadīšanā.

Skolas vadība pieņēma lēmumu atbalstīt pašus aktīvākos skolotājus un skolēnus – portāla UZDEVUMI.LV lietotājus. Bezmaksas licences pakalpojuma statusam "PROF pieslēgums" portālā uz termiņu no 01.marta līdz 1.jūnijam saņem 5 skolēnus (4.A klases skolēni Artjoms Dormidontovs, Jekaterina Filipenkova, Anastasija Vasiļjeva un 6.A klases skolēni Arīna Plečkina, Lilija Sumarokova) un 3 skolotājas (matemātikas skolotājas Natālija Baranova un Larisa Vanceviča, fizikas skolotāja Aļona Ivanova).

Daugavpils skolu  tops un Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu tops uz 14.03.2017. > > > (PDF)

9. un 12. klašu skolēnu aptaujas "UZDEVUMI.LV Premium pakalpojumi PROF 2016.gadā" rezultāti > > > (PDF)


Sagatavoja:

Daugavpils 9.vidusskolas
direktora vietniece informātikas jomā
Natālija Dzjumane