LATGALES PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS VIDUSSKOLĒNIEM ANGĻU VALODĀ

Š.g. 16.februārī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē notika Latgales publiskās runas konkurss vidusskolēniem angļu valodā. Konkursa kopīgā tēma bija 2017 „Miers nav kara neesamība” („Peace is not an absence of war”). Mūsu skolas 11.klases skolēns Ernests Grahoļskis ieguva 3.vietu ar runu „Saikne starp karu un mieru”. Apsveicam Ernestu, ka arī viņa skolotāju Irīnu Starovojtovu!

Konkursā piedalījās 16 skolēni no Līvāniem, Jēkabpils, Špoģiem un Daugavpils. Daugavpili pārstāvēja 13 skolēni no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas. Skolēni runāja par miera svarīgumu un vērtībām cilvēka dzīvē un personisko pieredzi sociālajā saskarsmē. Piecas minūtes ilgās uzstāšanās laikā skolēni rādīja savas angļu valodas runas un oratoru prasmes, kuras būs ļoti noderīgas viņu turpmākajā dzīvē: izglītībā, darbā un komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem. Skolēnu runu nosaukumi piesaista klausītāju uzmanību: „Es neesmu Spinoza”, „Bezspēcīgo spēks”, „Kara un vardarbības psiholoģiskā ietekme uz bērniem”, “Miera nianses”, „Vārdu un darbu bezjēdzīgums”, „Vai tā ir ilūzija?” utt.

Konkursu atklāja Ruta Zadziorski, Latvijas Angļu valodas runātāju savienības prezidente. Viņa atzīmēja, ka ir vienmēr priecīga būt Daugavpilī un klausīties skolēnu runas, kuras vienmēr ir sagatavotas ļoti augstā līmenī, pateicoties skolēnu pedagogiem. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka sveica konkursa dalībniekus un novēlēja augstus sasniegumus. Neatkarīgo žūriju šogad pārstāvēja Latvijas Angļu valodas runātāju savienības valdes locekle un izdevniecības „Musica Baltica” vadītāja Solvita Sējāne, angļu valodas un publiskās runas skolotāja Iveta Ivansone un Daugavpils Universitātes politoloģijas doktorants no Vašingtonas (ASV) Kerijs Nīls (Carey Neil).

Žūrija atzīmēja visu dalībnieku ļoti augsto angļu valodas zināšanu un prasmju līmeni. Žūrijai bija ļoti grūts uzdevums, tāpēc ka izvēlēties labākos starp labākajiem ir sarežģīts process. Tomēr konkurss ir konkurss, un pēc ilgām pārrunām tika nosaukti seši uzvarētāji, kuri pārstāvēs Latgali valsts publiskās runas konkursā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā 8.aprīlī, t. sk. mūsu skolas skolēns  Ernests Grahoļsks. Novēlam skolēniem veiksmīgu uzstāšanos Rīgā!


Informācija tiek sagatavota pēc interneta materiāliem > > >