VIDUSSKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU AIZSTĀVĒŠANA


Š.g. 13.februārī skolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 11.klašu skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus, 10.klašu skolēni sadalījās pa interešu grupām, klausījās, guva pieredzi ZPD rakstīšanā un prezentēšana.

4 sekcijās ritēja spraigs un interesants darbs. Kopumā tika prezentēti 18 skolēnu izstrādātie pētījumi.  Katram runātājam bija jāmāk pastāstīt par savu pētniecisko darbu, pierādīt izvirzīto hipotēzi un atbildēt uz skatītāju un žūrijas jautājumiem.

Uz novada zinātniskajiem lasījumiem komisija izvirzīja Ievu Taraškeviča (10.kl.), Annu Sardiko (11.kl.), Viktoriju Soboļevu un  Jekaterinu Potalujevu (11.kl.), Jūliju Ivanovu (11.kl.), Alekseja Onackisa (11.kl.),  Jelizavetu Ročko (11.kl.), Jelizavetu Zaletilo (12.a). Lai veicas 17.martā novadā!

Paldies izglītojamajiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un interesantu darbu prezentēšanu!

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece  
metodiskā darba  jautājumos
Oksana Dimitrijeva