ABSOLVENTU VAKARS 2017

4.februārī skolas telpās pulcējās skolas absoventi, esošie un bijušie skolotāji, lai karaoke stilā pavadīto sestdienas pēcpusdienu.

Paldies 12.a un 12.b klasei un to klases audzinātājām M.Ribakovai un O.Timofejevai par svētku noformējumu un koncertu, kā arī Skolēnu parlamentam par atmiņu sienas izveidošanu!