PAR GRIPAS PROFILAKSES PASĀKUMIEM DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLĀ


Pamatojoties uz 25.01.2017. rīkojumu Nr.50-r  "Par gripas profilakses  pasākumiem izglītības iestādēs" un 25.01.2017 direktora rīkojumu Nr.17
 "Par gripas profilakses pasākumiem",

skolas medicīnas māsa - Marina Ignatjeva

 • uzraudzīs skolēnu veselības stāvokli un nepieļaus skolēnu ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm piedalīšanos mācību procesā (saslimušos skolēnus pēc iespējas ātrāk izolēs no citiem skolēniem, zvanīs skolēna vecākiem ar lūgumu paņemt bērnu uz mājām);
 • sekos skolas darbinieku veselības stāvoklim un nepielaidis pie darba darbiniekus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm;
 • instruēt skolas apkalpojošo personālu par nepieciešamajiem gripas profilakses pasākumiem;
 • nodrošinās datu par skolēnu skaitu, kas nav ieradušies uz nodarbībām, apkopojumu sākot ar 26.01.2017. katru dienu līdz plkst.10.00.

Skolēni veikt gripas profilakses pasākumus:

 • ievērot personīgo higiēnu ;
 • nenāks uz skolu ar gripas un/ vai saaukstēšanas  simptomiem.

Darbinieki veikt gripas profilakses pasākumus:

 • ievērot personīgo higiēnu;
 • nenāks uz darbu ar gripas un/ vai saaukstēšanas  simptomiem;
 • veiks pastiprinātu telpu vēdināšanas režīmu;
 • nodrošinās iespēju biežāk veikt  telpu mitro uzkopšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem, pievēršot uzmanību koplietošanas priekšmetiem;
 • nodrošinās šķidrās ziepes un vienreizlietojamos dvieļus.

Klašu audzinātāji:

 • skolēnus, kuri neapmeklēja skolu, pieņemt izglītības iestādē tikai ar ārsta izziņu;
 • veiks skolēnu un vecāku informēsanu par gripas profilakses pasākumiem.

Skolas administrācija:

 • gadījumos, ja slimības dēļ mācību procesā nepiedalās vairāk kā 20% skolēnu, izteikt priekšlikumus par mācību procesa apturēšanu un par dotajiem lēmumiem informēt DPIP veselības veicināšanas koordinētāju R.Bespjatiju un slimību profilakses un kontroles centra Latgales reģionālās nodaļas epidemiologus;
 • ierobežos masu pasākumus skolā un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas masu pasākumos atbilstoši rīkojumam.

 

Buklets par gripas profilaksi > > > (PDF)

Buklets "Sezonālā gripa" > > > (PDF)

Buklets "Kā un kad jāmazgā rokas?" > > > (PDF)