MŪSU SKOLNIEKS – LABĀKAIS PROGRAMMĒTĀJS NOVADĀ!

Š.g. 17.janvārī notika Informātikas (programmēšanas) 30.olimpiādes 2.posms. Mūsu skolas 9.c klases skolnieks Kirils Trofimovs ieguva 1.vietu!

Olimpiādes mērķis: rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību. Olimpiāde notika pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot testēšanas sistēmu.

Kirils uzstājās  jaunākajā klašu grupā (8.-10.klašu izglītojamie). Pēc 2.posma (novada) rezultātiem Kirils tika uzaicināts 3.posma (valsts) sacensībām. Šogad valsts olimpiāde notiks Liepājā 28.februārī un 1.martā.

Apsveicam Kirilu ar uzvaru novada posmā un vēlam viņam veiksmīgu darbu valsts posmā!