Ķekatnieki nāk!

20.decembrī skolā viesojās neparasti viesi. Tie bija ķekatnieki, kuri uzdeva skolēniem mīklas un aicināja iepazīt latviešu Ziemassvētku tradīcijas. Paldies skolotājai Inesei Sardiko un 10.a klases skolēniem!