Pateicība pirms Ziemassvētkiem

16.decembrī skolas direktors Arturs Fedotovs un direktora vietniece Svetlana Miņina skolas labākajiem skolēniem izsniedza ielūgumus uz Izglītības pārvaldes rīkotajiem Ziemassvētku pasākumiem. Galvenais kritērijs bija mācību sasniegumi 1.semestrī. Paldies visiem par darbu un centību!