Panākumi konkursā   “Jingle Bells”

Par labu mūsu skolas tradīciju kļuva piedalīšanās lieliskajā pilsētas konkursā "Jingle Bells"’, ko organizē poļu ģimnāzija. Šajā konkursā sākumskolas skolēni sacenšas dzejas un prozas deklamēšanā angļu valodā. 2016.gads nav izņēmums. Š.g. 8.decembrī konkursā lielikski uzstājās divas mūsu skolas skolnieces – Nadežda Zakrevska (2.a klase) un Jekaterina Filipenkova (4.a klase). Abas meitenes ieguva pirmās vietas katra savā  vecumposmā. Nadežda Zakrevska ieguva arī konkursa galveno balvu. Šogad konkursā piedalījās 19 bērni no 12 pilsētas skolām. Apsveicam uzvarētājas!