Mūsu skolēni – angļu valodas olimpiāžu uzvarētāji

Š.g. 2.decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona 7.atklātā olimpiāde angļu valodā 10.-12.klašu skolēniem. Daugavpili pārstāvēja 21 skolēns no Daugavpils Visi šie skolēni ir Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiāžu uzvarētāji. Šogad olimpiādē piedalījās 107 skolēni no vairākām Latgales pašvaldībām, un 34 no viņiem, kuri saņēma 70 un vairāk punktu no 100, tika apbalvoti ar diplomiem un grāmatām.

Divas stundas ilgušajā olimpiādē tika pārbaudītas skolēnu lasīšanas, klausīšanās prasmes, kā arī valodas lietojuma zināšanas. Visi dalībnieki atzīmēja, ka olimpiādes uzdevumi bija ļoti grūti, bet tas bija izaicinājums ikvienam. Olimpiādes darbu pārbaude notika uzreiz pēc olimpiādes, un deviņi skolotāji no minētajām skolām kopā ar citiem Latgales reģiona angļu valodas skolotājiem čakli strādāja, lai uzmanīgi pārbaudītu skolēnu darbus.
  • 1.vietu ieguva  Jeļena Dimitrijeva no Daugavpils 9.vidusskolas (12.klase, skolotāja Zinaida Jasinska), apliecinot savu 2015.gada rezultātu, kad Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olimpiādē ieguva arī 1.vietu.
  • 2.vietu ieguva Ņikita Šurhoveckis (Daugavpils 9.vidusskola, 11.klase, skolotāja Irina Starovoitova).
  • Atzinības rakstu saņēma Ernests Grahoļskis (Daugavpils 9.vidusskola, 11.klase, skolotāja Irina Starovoitova).
Apsveicam visus uzvarētājus un viņu skolotājas (Zinaidu Jasinsku un Irinu Starovoitovu),kuras kvalitatīvi sagatavoja skolēnus olimpiādei!

Informāciju sagatavoja:
dir.vietniece svešvalodu pasniegšanas  jautājumos 1.-12.klasēs
Zinaida Jasinska