Pateicības vēstule

Rīgas 74.vidusskolas skolotāju kolektīvs un direktore Irina Frolova no sirds vēlas pateikties skolas direktoram A. Fedotovam un skolotājiem par ieguldīto darbu, uzņemot Rīgas 74.vidusskolas delegāciju. Liels paldies par iespēju iepazīties ar skolas darbu un darba metodēm, par iespēju tikties ar talantīgiem un radošiem kolēģiem!

Pateicības vēstules teksts  > > > (PDF)