Ekonomiskā spēle

2.decembrī BJC "Jaunība" organizēja "Ekonomisko spēli". No mūsu pamatskolas un vidusskolas šajā konkursā piedalījās 8.b un 10.a klases skolēni.
Rezultāti: vidusskolas skolēniem 2.vieta. Komandas sastāvā: Aleksandrs Šniparkovs, Veronika Altuhova, Valērija Bodendorfa, Sandra Grobiņa, Ieva Taraškeviča, Arturs Kušķis un skolotājs Arturs Fedotovs.
Pamatskolas posma skolēniem 4.vieta. Komandas sastāvā: Snežana Bogdanoviča, Diāna Fiļipova, Viktorija Kozela, Sandra Sargūne, Mihails Potalujevs, Dāniels Raivo Ivanovs un skolotāja Svetlana Desjatņikova.