LEPOJAMIES!


Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā 25.martā augstu vērtējumu ir saņēma mūsu 11. klases skolniece Solvita Maļina. Apsveicam Solvitu ar iegūto II pakāpi par darbu medicīna un veselības zinātnes nozaru grupā "Uztura terapija pazeminātās kuņģa skābuma gadījumā". Milzīgs paldies skolotājai Žannetai Bogdanovičai par konsultēšanu, motivēšanu un vadīšanu uz uzvaru!