ŠALLE LATVIJAI

Š. g. 11. martā mūsu skolas skolnieces un skolotāja Tatjana Romaļska iesaistījās liela mēroga aktivitātē. Lai top šalle Latvijai!

Tā izskatījās mūsu ieguldījums kopīgajā darbā.