LEPOJAMIES!

Piektdien, 4. martā, Daugavpils Universitātē attālināti notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Mūsu skolas 11. klases skolniece Solvita Maļina ieguva godalgoto 2. vietu. Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolnieces panākumiem! Pateicamies bioloģijas skolotājai Žannetai Bogdanovičai.

ZPD konference tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 ietvaros.

No 32 Latgales un Vidzemes reģiona izglītības iestādēm konferencē tika prezentēti 142 ZPD šādās zinātnes nozaru grupās – dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. Labākie ZPD katrā zinātnes nozaru grupā tika izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies attālināti šī gada 25. martā.

Solvitas Maļinas zinātniskās pētniecības darbs tika izvirzīts Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencei. Vēlam veiksmi Solvitai valsts konferencē un aicinām visus atbalstīt mūsu skolnieci!