GODALGOTAS VIETAS ĶĪMIJAS OLIMPIĀDES 2.POSMĀ

1.februārī norisinājās ķīmijas valsts 63.olimpiādes pilsētas - novada posms, kurā mūsu skolas 9.klašu skolnieces Darja Gedžjune (9.aklase) un Anastasija Vasiļjeva (9.a klase) - ieguva 1.vietu un tika izvirzītas dalībai olimpiādes valsts posmā. Lepojamies ar meiteņu sasniegumiem un vēlam panākumus arī turpmāk!

Lepojamies arī ar  Marija Tevjašovu (9.c klase), kura ieguva atzinību. Paldies skolēniem par gatavošanos un ieguldīto darbu!