VĒLOS PATEIKT PALDIES…

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO iniciatīvas 11. janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies” diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir ik dienu izrādīt pateicību.

Pateicības vārdiem ir lieliskā iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Ap mums ir īpaši cilvēki, kuri palīdzējuši, atbalstījuši un spēlējuši svarīgu lomu katra dzīvē. Daugavpils 9. vidusskolas skolēni, skolotāji un citi skolas darbinieki pateica viņiem paldies! Par iedvesmu, atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību!

Sagatavoja J.Podmišaņina