VECĀKU KONSULTĀCIJU DIENAS

Vecāku individuālās konsultācijas ar skolotājiem notiks
2021.gada 27. un 28. oktobrī no plkst. 16.30-18.20. 
(reģistrācija tika pabeigta 25. oktobrī).

Saiti iepriekš reģistrētajiem pieteicējiem izsūtīs priekšmeta skolotājs
(uz skolēna e-klases pastu un uz vecāka e-klases pastu).
Lūgums vecākiem pieslēgties kopā ar bērnu (pēc iespējas).

Lūdzam stingri ievērot noteikto laiku!