Informatīvais materiāls par bērnu reģistrāciju Daugavpils 9. vidusskolā 2018./2019.m.g.


Informatīvs materiāls BĒRNA REĢISTRĀCIJA 1.KLASĒ 2018./2019. m. g. > > >  PDF

 1. Iesnieguma veidlapas vecākiem  
      a) iesniegšanai klātienē  > > > DOC
      b) iesniegšanai elektroniski   > > > DOC
 2. Daugavpils Domes rīkojums par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1. un 10. klasēs 2018./2019.mācību gadā  (Rīk. Nr.616) 
  > > > PDF
 3. „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  2018./2019.mācību gadā” (Rīk. Nr.615)  
  > > > PDF

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde par bērnu uzņemšanu 1.klasē   > > >